Tag Archives: Housing market

התאוששות בשוק הדיור האמריקאי?

By | 23/07/2011

כבמטה קסם, שבועיים בערך לאחר שיניב פרסם בפוסט האורח שלו את מחשבותינו על שוק הדיור האמריקאי חלה קפיצה יפה בהתחלות הבניה. מספר חברים פנו אלי והביעו את הערכתם "שחזינו זאת מראש". כמובן שהערכה תמיד מתקבלת בביתנו בברכה, אך לא כאשר היא לא מגיעה לנו, או לפחות עדיין לא. לא חזינו את העתיד וגם אנחנו הופתענו… Read More »