Monthly Archives: אוקטובר 2015

פתרון החידה לשמחת תורה

By | 06/10/2015

לפני החג השני (שמחת תורה) חדתי חידה שיש לה מוסר השכל, שמייד נדון בו. שלושה אנשים פתרו את החידה – אסא, דני ומתן (לפי הסדר). אישרתי את התגובות הנכונות ואפשר לראות אותן כבר. התלבטתי הרבה בניסוח של החידה. בתחילה סיימתי אותה בשאלה "מהי הבעיה בחידה זו" או משהו כזה, אבל אז הבנתי שזה יהיה ברור מאוד.… Read More »

תשובה לחידה לשבת ולחג

By | 04/10/2015

כפי שהבטחתי, בוקר יום ראשון והנה התשובה לחידת "התנועה". אומר שחמישה אנשים פתרו נכונה והתנסחו ממש יפה וברור. הפתרון שאציג הוא הפתרון הטוב ביותר, כמובן, כאשר המבחן שלו הוא העובדה שאפשר להשתמש בו בחיי היום יום, כל הזמן, ללא תלות וללא סיבוכיות, וכמובן שהוא עובד. לפני שניגש לפתרון, נציין שתי עובדות: א. נתחיל מכך שאין… Read More »

חידה שניה לחג השני – שמחת תורה

By | 03/10/2015

חידה נוספת לשמחת תורה – פתרון ביום שלישי. לפני כמה שנים הוספתי חברה מסויימת ל Watchlist. דאז שווי השוק שלה היה 2.56 מיליארד דולר. כיום הסתכלתי עליה שוב וראיתי ששווי השוק שלה הוא 4 מיליארד דולר, כלומר שהתשואה שהייתי עושה אם הייתי קונה את המניה היא 56%.

חידה לשבת וחג

By | 02/10/2015

חשבתי על משהו נחמד שעשוי להיות מעניין בתור חידה לסוף השבוע. אני לא אפרט יותר מידי כי זה עשוי לגלות את התשובה. בעבר, כשראיינתי מועמדים לעבודה, שאלתי אותם את השאלה הזו. לא הרבה הצליחו לפתור, אבל פתרון לא היה המטרה – היה מעניין לראות את דרך המחשבה. נראה מי יצליח לפתור. לדעתי רוב הקוראים בבלוג… Read More »