Monthly Archives: דצמבר 2014

למר יאיר לפיד: אז איך אפשר להוריד את מחירי הדירות?

By | 09/12/2014

זה כנראה לא מע"מ אפס – שכבר דנו בבלוג הזה שרק יעשה ההפך. הנה קול שפוי בתוך ים הפופוליזם המגעיל בעיתונות ובפוליטיקה, ממש משב רוח מרענן, הגיוני ומזוקק, שהעלה חיוך על פני לקרוא ולשמוע אותו על הבוקר: