Monthly Archives: ינואר 2017

הנדסה פיננסית – חלק 3 -המשחק ממשיך והשוק נמשך

By | 26/01/2017

קטרפילר זה עתה פרסמה את דוח רבעון רביעי לשנת 2016, וכמו טרקטור בלתי ניתן לעצירה, ממשיכה להנדס את הדוחות שלה באופן אגרסיבי. כפי שאמרתי שיקרה בפוסט על הפנסיות, קטרפילר סיימה את השנה בהפסד (GAAP). אם ניזכר דאז, קטרפילר, לאורך כל שנת 2016, תיאמה את ריבית השערוך של הפנסיות שלה באופן כזה שיוריד את הוצאות הפנסיה לאורך… Read More »