חידה שניה לחג השני – שמחת תורה

By | 03/10/2015

חידה נוספת לשמחת תורה – פתרון ביום שלישי.

לפני כמה שנים הוספתי חברה מסויימת ל Watchlist. דאז שווי השוק שלה היה 2.56 מיליארד דולר.

כיום הסתכלתי עליה שוב וראיתי ששווי השוק שלה הוא 4 מיליארד דולר, כלומר שהתשואה שהייתי עושה אם הייתי קונה את המניה היא 56%.