חידה: מי זה?

By | 13/08/2014

חידה לקוראים. נראה מי ינחש איזו מניה מתאר הגרף הבא:

מי אני?

מי אני?

היות ואין סקאלה, אני מוכן לומר שהירידה המתוארת היא באיזור 30-40%.

Print Friendly, PDF & Email