Tag Archives: באי בקים

באי בקים ומדוע הם לא חזות הכל – חלק 1

By | 01/07/2014

בתור משקיע אני מאוד אוהב לראות באי בקים ("רכישות חוזרות" של מניות, בשפת אמנו). צ'ארלי מאנגר אמר במספר הזדמנויות: "look at the cannibals", כדי לתת ביטוי לכוח החזק בתהליך הזה. באי בק הוא התהליך בו חברה משתמשת במזומן שלה לקנות מניות של עצמה. המניות האלה מתבטלות או "נרדמות" ובכך אלה שלא מכרו את המניה מחזיקים… Read More »