Category Archives: ללא קטגוריה

האיש שלא מפסיק להפתיע

By | 29/01/2012

נראה כאילו כל חודש האיש מפתיע מחדש. פשוט לא יאמן. נכון, הרווח מהפרוייקטים האלה לא יהיה גדול – אני מעריך שמפרוייקט הסלולר הרווח הנקי בעוד שנה יהיה באיזור מיליון שקל, ובשנה שלאחר מכן עד שני מיליון שקל, אולי. זניח. אבל זה יוצר תעבורה בסניף. גם התקבולים מהביטוח לא יהיו גבוהים וגם התקבולים מהמיזם החדש –… Read More »